Mbrapa
Freza -  - AgriBalliu

Maschio virat plus

Virat plus

Veçoritë

Freza maschio virat plus Madhesi te ndryshme

Dorëzimi i mundshëm. Në dispozicion pjesë këmbimi për mirëmbajtje