• Plug Faza!

  ✎___________________________________________
      Të reja,
      Italiane,
      Madhësi të ndryshme.
  ✎___________________________________________

  1 2 3 4

  1

  2

  3

  4

 • Plug Aktaslar!

  ✎___________________________________________
      Të reja,
      Turke,
      Madhësi të ndryshme.
  ✎___________________________________________

  1 2 3

  1

  2

  3